Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 45 minut. W poniedziałek z grupką dzieci w wieku 5 lat oraz w czwartki z grupką dzieci w wieku 6 lat.  Program jest realizowany z małą grupą dzieci (do 8), dzięki temu nauczyciel skutecznie może realizować wyznaczone cele. Program ma charakter otwarty, dzięki czemu możemy go modyfikować i dostosować do potrzeb i możliwości dziecka.Zajęcia prowadzi Pani Justyna Świątoniowska. Są one finansowane z budżetu gminy. 

 Dzięki tym zajęciom dziecko :

 • dostrzega walory estetyczne przedmiotów, zjawisk w przyrodzie, różnorodność barw i form;
 • posługuje się szeroką paletą barw, poznaje i nazywa odcienie kolorów;
 • potrafi ukazać za pomocą działań plastycznych swoje spostrzeżenia i przeżycia o otaczającym świecie;
 • zna różnorodne techniki plastyczne oraz posługuje się nimi w praktyce;
 • sprawnie posługuje się narzędziami i wykorzystuje różnorodne materiały;
 • przestrzega zasad ładu i porządku w toku i po działalności plastycznej,
 • samodzielnie organizuje stanowisko pracy,
 • potrafi zinterpretować swoja twórczość,
 • wypowiada się na temat swojej pracy plastycznej,
 • odczuwa satysfakcję z prezentowanego wytworu,
 • czuje się odpowiedzialny za wykonywanie pracy zespołowej,

DO TEJ PORY DZIECI WYKONAŁY TAKIE PRACE JAK:

TEMATYKA JESIENNA :

 • „ Pani Jesień „ praca plastyczna z liści
 • Laurki z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Frotaż liści
 • Wyklejanka bibułą „ Orzeł Polski „

 TEMATYKA ZIMOWA

 • Ozdabianie choinek styropianowych
 • „ Aniołek „ z patyczków laryngologicznych
 • Kalendarz adwentowy
 • Ozdoby na choinkę z masy porcelanowej
 • Ozdabianie brokatem bombek styropianowych oraz metodą decoupage