f1939926803c07e976dcfc160f5b3017 auto 640x640

Grupa dzieci 6 letnich „Wróbelki”, pod kierunkiem wychowawcy Kamili Wojciechowskiej, od września 2018r. realizuje program przygotowany przez Narodowe Centrum Kultury „Archi-przygody”.

ARCHI-PRZYGODY to program zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie pojęcia architektura, a także wprowadzającej w kulturę życia.

Podczas proponowanych zajęć dzieci poznają możliwości wykorzystania posiadanych zmysłów do odkrywania najbliższego otoczenia. Przekonają się, że powstanie budowli poprzedza wiele działań poznawczych i twórczych. Zaczynając od zabaw poprzez doświadczenia i własną pracę twórczą uczestnicy programu zapoznają się ze "sztuką budowania".