Rekrutacja 2021/2022

 

10 - 26  lutego - składanie deklaracji woli kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym

1 - 12 marca - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola - nowe dzieci

22 marca  - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji

23 - 31 marca  - potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

5 kwietnia - ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych godzina 13:00 

od 5 kwietnia - procedura odwoławcza

4 - 7  maja - rekrutacja uzupełniająca

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenia rekrutacja