REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO

,,MATEMATYCZNE FIGURAKI”

 

Organizatorzy: Sandra Stokfisz, Kamila Wojciechowska

 

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez korzystanie z własnoręcznie stworzonych matematycznych figuraków- pomocy dydaktycznych

 • stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji dokonań twórczych

 • rozwijanie doświadczeń konstrukcyjno- technicznych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do dzieci z Przedszkola Samorządowego w Chodczu oraz ich rodziców. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać zabawkę edukacyjną matematyczną lub grę matematyczną, która posłuży do celów nabywania umiejętności matematycznych. Należy wykonać jedną pracę w dowolnym formacie przestrzennym lub płaskim, która może łączyć różne techniki i materiały (np. kartony, pudełka, nakrętki, słomki itp.). Gra/zabawka może być autorska zarówno autorska, jak i powieleniem jakiejś dostępnej na rynku.

Termin składania prac : zdjęcia wykonanych prac należy przesłać do wychowawców w terminie do dnia 15 maja.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi 20 maja.

KRYTERIA OCENY:

 • zgodność z tematem

 • kreatywność i wyobraźnia

 • estetyka

UWAGI KOŃCOWE:

 • po zakończeniu konkursu chętne osoby, będą mogły pozostawić zabawkę/grę w przedszkolu

 • organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nadesłanych zdjęć

 • zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatorów konkursu

 • organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu

 • w razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcą lub organizatorami