Aktualności

Drodzy Rodzice, 

na naszej stronie w Menu "Grupy Przedszkolne" znajdują się opracowane dla Waszych dzieci pomysły zadań, zabaw, ćwiczeń wynikające z treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO REKRUTACJI NA ROK 2020/2021

Drodzy Rodzice nie jest to jeszcze lista ostateczna dzieci przyjętych na przyszły rok. Teraz nastąpi etap II rekrutacji: analiza możliwości przedszkola i potwierdzenie z Waszej strony zapisu woli dziecka do naszego Przedszkola. Będziemy się z Wami kontaktować telefonicznie w tym celu.

 Drodzy Rodzice, 

poniżej znajdziecie praktyczne informacje dotyczącej sytuacji związanej z sytuacją kryzysową w której znaleźliśmy się. Prosimy o śledzenie zmian. 

 

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Informacja ZUS na temat zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8 roku życia.

W linku znajdziecie Państwo plik oświadczenia, które należy złożyć pracodawcy.
https://www.zus.pl/…/komu-przysluguje-dodatkowy-zas…/2537033

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA
Drodzy Rodzice,
na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dniem 12.03.2020 zawieszam zajęcia dydaktyczne w Przedszkolu. Od 16.03.2020 do 25.03.2020 Przedszkole będzie całkowicie zamknięte. W dniach 12 i 13.03.2020 zorganizowana będzie opieka nad dziećmi tylko i wyłącznie w wyjątkowych wypadkach gdy rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w domu. W dniach 12-25.03.2020 nie będą zorganizowane dowozy.
Informuję iż rodzice dzieci do 8 rż maja prawo do zasiłku opiekuńczego do 14 dni.
Proszę śledzić na bieżąco komunikaty na stronie przedszkola oraz oficjalnych stronach MEN, Sanepid i Ministerstwa Zdrowia.
Z poważaniem

Joanna Osowska- dyrektor Przedszkola

kurator logo napis obok 2000x565

Bydgoszcz, 12 czerwca 2019 r.

Szanowni Rodzice Drodzy Uczniowie,

wakacje letnie to szczególny okres. W czerwcu, lipcu i sierpniu spędzamy czas nad wodą, w górach lub w lesie. Część wakacyjnego wypoczynku wypełnia zabawa w miejscu zamieszkania. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia jednak, że niejednokrotnie zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Chcąc uniknąć zagrożeń wakacyjnych proszę o zapoznanie się z poniższą informacją.

Wypoczynek zorganizowany
Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci ma obowiązek w zgłoszeniu podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również podać informacje na temat zapewnianej opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą skontrolować miejsca wypoczynku nie tylko przed, ale i w trakcie pobytu dzieci.
Rodzice przed wykupieniem turnusu, mogą sprawdzić organizatora w specjalnej bazie danych uruchomionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dostępnej pod adresem www.wypoczynek.men.gov.pl. Znajdują się w niej wszystkie legalnie organizowane obozy, kolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Informacja o poszczególnych turnusach udostępniania jest służbom sprawującym nadzór nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży: Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Z bazy wypoczynku dowiemy się wszystkiego o organizatorze, m.in. poznamy jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz lokalizację wypoczynku.
Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, straż pożarną lub inne służby interwencyjne.

Przestrzeganie poniższych rad i wskazówek pozwoli uniknąć tragedii oraz spędzić bezpiecznie wakacyjny czas.

Drodzy Rodzice,
 
w związku z trwającym strajkiem nauczycieli i pracowników obsługi wiem, że niektórzy z Państwa są w trudnej sytuacji w związku z koniecznością zapewnienia opieki dzieciom. Czuję się odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych warunków dzieci w Przedszkolu (jest to moim podstawowym zadaniem) a ponieważ do strajku przystąpili wszyscy pracownicy pedagogiczni ze względów bezpieczeństwa poprosiłam Państwa o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie. Dziękuję za zrozumienie sytuacji a w imieniu Pracowników Przedszkola tym samym za ich wsparcie i zrozumienie. Pragnę również poinformować iż Rodzice, którzy nie mają możliwości zaopiekowania się dziećmi z racji swoich obowiązków zawodowych otrzymają ode mnie informacje i wsparcie w miarę moich możliwości. Proszę zatem o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 575 364 226.
 
 
Z wyrazami szacunku - Joanna Osowska - Dyrektor Przedszkola

Harmonogram rekrutacji 2019/2020

1 - 15 marca - składanie deklaracji woli kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym

18 - 29 marca - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola - nowe dzieci

8 kwietnia - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji

9 - 13 kwietnia - potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

 17 kwietnia - ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych godzina 13:00 

od 17 kwietnia - procedura odwoławcza

6 - 10 maja - rekrutacja uzupełniająca

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia 

Oświadczenie