Główne założenia programu polegają na obcowaniu dzieci z muzyką, ruchem, aerobikiem i tańcem. Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach, to nie tylko rozrywka, ale również sposób na stres, dobre samopoczucie, radość, odprężenie umysłu, relaks i równocześnie aktywna forma spędzania wolnego czasu. Program ten pozwoli grupie zainteresowanych dzieci rozwinąć swoje zainteresowania tańcem oraz zaistnieć w środowisku lokalnym. Podstawowym celem zajęć tanecznych jest zachęcenie uczniów do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej, oraz innych form ekspresji, co w efekcie powinno dać im możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy.Ponadto ruch jest takim środkiem ekspresji, który daje możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji. Wspólnym celem zabaw i tańców przy muzyce jest rozwijanie w dzieciach poczucia kolektywizmu oraz zwiększenia karności i odpowiedzialności.Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność uczniów.  Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, podporządkowywać się umownym przepisom, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształci wrażliwość estetyczną.

Zajęcia taneczno-ruchowe odbywają się raz w tygodniu w środę.Zajęcia prowadzi pani Marianna Lubecka i są one finansowane z budżetu gminy. 

Uczęszczają na nie dzieci z grupy ,,Żabek'' i ,,Wiewiórek". Dzieci występowały podczas uroczystej akademii z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, prezentując ,,Krakowiaka" i taniec z flagami.