Grupy przedszkolne

 Wszystkie grupy przedszkolne uczestniczą w zajęciach rytmiki prowadzonych przez panią Agnieszkę Lewandowską

 

 

 

 

 Prowadzący : pani Agata Sosińska

 Prowadzący : pani Agata Sosińska

 

 

 

 

Zajęcia religii dla grup sześciolatków prowadzi pani Ewa Rybicka

Wychowawcy: pani Kamila Wojciechowska

                       pani Małgorzata Lewandowska

Pomoc nauczyciela: pani Karolina Ciesielska