Poniżej  przedstawiamy wyniki rekrutacji I etapu.

Rodzice dzieci, które znajdują się na liście zakwalifikowanych do rekrutacji proszeni są o złożenie potwierdzenie deklaracji woli zapisu dziecka do naszego przedszkola.

Należy zrobić to do 31 marca w sekretariacie Przedszkola na specjalnym druku. ( załącznik poniżej)

OSTATECZNA LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA BĘDZIE OPUBLIKOWANA 3 KWIETNIA 2023 ROKU O GODZINIE 13:00

Rodzice, którzy złożyli dokumenty rekrutacyjne po 10 marca – postępowanie uzupełniające odbędzie się między 2-5 maja br. a 11 maja będzie publikacja listy dzieci zakwalifikowanych do rekrutacji, po czym trzeba potwierdzić wolę zapisu i ostatecznie postępowanie uzupełniające zakończy się 22 maja o godzinie 13:00.

Lista dzieci zakwalifikowanych do rekrutacji

Potwierdzenie woli zapisu