REKRUTACJA NA ROK  2023/2024

Zapraszamy do pobrania dokumentów rekrutacyjnych do Przedszkola Samorządowego w Chodczu.

Karty zgłoszeniowe można pobrać również w przedsionku Przedszkola.

Wypełnione karty prosimy wrzucać do specjalnego pudełka z napisem REKRUTACJA umieszczonego w wejściu głównym do Przedszkola.

 

HARMONOGRAM I ETAPU REKRUTACJI

1-10 MARCA 2023 ROKU 

Złożenie przez rodziców w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełanianie kryteriów rekrutacyjnych.

20 MARCA 2023 ROKU GODZ. 15:00

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do rekrutacji.

21- 31 MARCA 2023 ROKU

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola.

3 KWIETNIA 2023 ROKU GODZ. 13:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Dokumenty do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA

OŚWIADCZENIA

HARMONOGRAM REKRUTACJI Z ZARZĄDZENIEM