Zapraszamy do pobrania dokumentów rekrutacyjnych do Przedszkola Samorządowego w Chodczu.

Karty zgłoszeniowe można również pobrać w przedsionku wejścia głównego do Przedszkola. 

Wypełnione karty prosimy wrzucać do specjalnego pudła z napisem REKRUTACJA umieszczonego w wejściu głównym Przedszkola. 

HARMONOGRAM I ETAPU REKRUTACJI

1 - 11 MARCA 2022 ROKU - 

Złożenie przez rodziców w przedszkolu podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

21 MARCA 2022 GODZINA 13:00 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji

22 - 31 MARCA 

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola. 

4 KWIETNIA 2022 ROKU GODZINA 13:00 

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 

DO POBRANIA:

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW DO CELÓW REKRUTACJI


ZARZĄDZENIE BURMISTRZA CHODCZA W SPRAWIE KRYTERIÓW WRAZ Z HARMONOGRAMEM