- prawo do życia;

- prawo do tożsamości;

- prawo do rozwoju;

- prawo do wychowania w rodzinie;

- prawo do wyrażania własnych poglądów;

- prawo do informacji;

- prawo do uczestictwa w stowarzyszeniach;

- prawo do godnych warunków życia i odpowieniego poziomu  życia;

- prawo do opieki zdrowotnej;

- prawo do odpoczynku;

- prawo do nauki.

Konwencja Praw Dziecka