Wychowawca: pani Kamila Wojciechowska

Pedagog specjalny: pani Ilona Pietrucha

Pomoc nauczyciela: pani Karolina Ciesielska