Wychowawca : pani Marianna Lubecka

Pedagog specjalny: pani Ilona Krynicka w zastępstwie pani Wioletta Karkosik

Pomoc nauczyciela : pani Agata Ciesielska