Wychowawca: pani Dajana Kwiatkowska

Pedagog specjalny: pani Ewa Grodzka

Pomoc nauczyciela: pani Karolina Żelska