Wychowawca : pani Kamila Wojciechowska

Pedagog specjalny : pani Ilona Pietrucha

Pomoc nauczyciela: pani Karolina Ciesielska