Wychowawca : pani Marianna Lubecka

Pomoc nauczyciela : pani Sylwia Gołębiewska