Wychowawca : pani Justyna Świątoniowska

Pedagog specjalny : pani Angelika Podłucka

Pomoc nauczyciela: pani Małgorzata Drzewiecka