wychowawcy: pani Kamila Wojciechowska

pedagog specjalny pani Ilona Pietrucha

pomoc nauczyciela pani Agata Ciesielska

 

 PLAN PRACY GRUPY NA TYDZIEŃ 29.03.21 - 2.04.21  POBIERZ 

TYGODNIOWY PLAN PRACY OD 5-9.04.2021 - POBIERZ

TYGODNIOWY PLAN PRACY OD 12 - 16.04.2021 - POBIERZ