wychowawca: pani Elżbieta Sławińska                          

pomoc nauczyciela: pani Anna Kowalska