Wychowawca : pani Justyna Świątoniowska

Pedagog specjalny : pani Angelika Podłucka

Pomoc nauczyciela : pani Małgorzata Drzewiecka