Wychowawca : pani Dajana Kwiatkowska

Pomoc nauczyciela : pani Małgorzata Drzewiecka