wychowawcy: pani Elżbieta Sławińska

                                 pani Agnieszka Raczkowska

pomoc nauczyciela: pani Bożena Szymanowicz