Wychowawcy: pani  Agata Sosińska

                       pani Małgorzata Lewandowska

Pomoc nauczyciela: pani Sylwia Gołębiewska