Zebrane od Państwa informacje  posłużą do planowania dalszych działań i nie są równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola od 11 maja br.

Ze względu na sytuację epidemiczną ilość dzieci w przedszkolu będzie bardzo ograniczona. Z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których oboje rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu  oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Po zebraniu informacji o zapotrzebowaniu na opiekę przedszkolną poinformuję Państwa o procedurach związanych z uruchomieniem opieki w Przedszkolu.

Informuję również, że od dnia 11 maja br. stawka żywieniowa w Przedszkolu będzie wynosiła 9 złotych niezależnie od godzin pobytu dziecka i nie będzie podlegała odpisowi w razie niezapowiedzianej nieobecności dziecka (należy uprzedzić co najmniej 3 dni wcześniej telefonicznie Intendenta na numer telefonu 695 - 694 - 894). 

Dyrektor Przedszkola jest do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 575 - 364 - 226 codziennie w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00.

Z wyrazami szacunku 

Joanna Osowska